Założenia

Fundacja „Teatr Nie-Taki” powstała w  2009 roku. Założyliśmy ją jako absolwenci i studenci ostatnich lat filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną  Uniwersytetu Wrocławskiego – wcześniej działający w ramach Studenckiego Koła Teatrologów „Dalej”. Od początku swojej przygody z teatrem zwracamy się ku jego mniej znanym rejonom.

Podróżowaliśmy po miasteczkach i wioskach artystycznych, by odkryć teatr, którego brakowało nam na dużych scenach. Równie ważne jak przedstawienie było dla nas spotkanie – z twórcami na miejscu, z widzami w podróży, ze sobą nawzajem. Poszukiwanie teatrów, które nazywaliśmy „nie-takimi” (nie tymi z wielkich festiwali, ale autorskimi, jedynymi w swoim rodzaju) stało się naszą pasją. Chcieliśmy o nich rozmawiać, pisać, chcieliśmy takie teatry oglądać, promować, pokazywać je ludziom. Okazało się jednak, że na Dolnym Śląsku nie ma instytucji, która integrowałaby środowisko młodych wielbicieli teatru. Stąd pomysł na Fundację.

Działalność Fundacji przybiera różne formy. Jesteśmy wydawcą kwartalnika teatralnego „nietak!t”, w którym przedstawiamy teatry „nie-takie”. Pismo sprzedawane w sieci sklepów Empik wyróżnia się zainteresowaniem teatrami spoza mainstreamu, ale także poszukiwaniem „lżejszych” form dokumentowania teatru – odchodzimy od naukowości na rzecz zrozumiałych i przystępnych reportaży, esejów i felietonów. „Nietak!t” znany jest także z ciekawej oprawy graficznej i poczucia humoru.

W partnerstwie z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy organizujemy legnicki Festiwal Teatru Nie-Złego. Odbyły się już dwie edycje tej imprezy w 2011 i 2012 roku, na które zaprosiliśmy m.in. takie zespoły jak: Teatr Provisorium z Lublina, Teatr Zar z Wrocławia, Teatr Wierszalin z Supraśla, Teatr Witkacego z Zakopanego, Dada von Bzdülöw z Gdańska, Teatr Na Woli z Warszawy, Teatr Alfa z Pilzna i wiele innych. Kolejna edycja planowana jest na rok 2014.

Organizujemy warsztaty teatralne i krytyczne, realizujemy programy edukacyjne dla młodzieży, współpracujemy przy tworzeniu seminariów i debat.

Planujemy powołanie we Wrocławiu Inkubatora Teatralnego ze sceną, dostępną dla artystów z Wrocławia i okolic. Inkubator ma być swego rodzaju szkołą teatru niezależnego, w której prowadzone będą zajęcia warsztatowe, spotkania z artystami z Polski i świata, i która dostarczy adeptom nie tylko umiejętności, ale także wsparcia technicznego i organizacyjnego.  Projekt nabiera kształtów jako Laboratorium Teatru Niezależnego, powołane w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Fundacja jest miejscem, które stworzyliśmy dla siebie, ale i dla wszystkich tych, którzy tak jak my chcą myśleć o teatrze „inaczej”. Dlatego jesteśmy otwarci na pomysły i partnerowanie w projektach.

Zapraszamy do współpracy, także w inicjatywach już przez nas rozpoczętych!