Razem przeciw

W grudniu 2011 r. zakończyła się druga edycja projektu Razem Przeciw organizowanego w ramach zadania "Profilaktyka uzależnień w spektaklach teatralnych". Zapraszamy do obejrzenie galerii zdjęć.

 

 

 

 


„Razem przeciw!” to druga edycja projektu profilaktycznego, którego realizacja przypadła na okres od lutego do grudnia 2011 roku.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia młodzież uczestniczyła w warsztatach:

•    ruchowych z zakresu sztuki mimu i pantomimy;
•    z psychologiem;
•    animacyjnych;

•    z zakresu edukacji teatralnej.

Osoby odpowiedzialne za projekt:

Katarzyna Łuczyńska, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Młynarczyk kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opis projektu:

„Profilaktyka w spektaklach teatralnych”, co to takiego?

„Profilaktyka w spektaklach teatralnych” to przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne realizowane przez: Fundację Teatr Nie-Taki, Gminę Wrocław – Wydział Zdrowia oraz Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. Jego pomysłodawczyniami i koordynatorkami są: Katarzyna Łuczyńska oraz Magdalena Młynarczyk.

Pierwsza edycja naszego projektu „Profilaktyka uzależnień w spektaklach teatralnych” odbyła się w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2010 roku. „Razem przeciw!” jest drugą z kolei edycją projektu profilaktycznego, którego realizacja przypada na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2011 roku. (więcej o Pierwszej edycji tutaj)

Innowacyjność naszego przedsięwzięcia związana jest ze swoistym wykorzystaniem sztuki teatru do przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom młodzieży oraz szerokim spojrzeniem na problem profilaktyki uzależnień i włączeniem w jej obręb zniewoleń nie tylko takich jak: narkotyki, alkohol czy papierosy, lecz także: dopalacze, zakupy, Internet, świat konsumpcji, mass mediów, itp.

W naszym projekcie przede wszystkim kładziemy nacisk na:
- wykorzystanie teatralnych form przekazu w promowaniu zdrowego stylu życia.
- wspieranie talentów i artystycznej twórczości młodzieży, dodatkowo promującej życie bez nałogów i przemocy.
- zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez działania artystyczne, edukacyjne, umożliwiające aktywizację, samorealizację, rozwój osobisty oraz kształtowanie postaw prospołecznych.
- wykształcenie samoświadomości własnego ciała poprzez zajęcia ruchowe.
- upowszechnianie wiedzy, dotyczącej praw młodzieży do życia w środowisku wolnym od zagrożeń.

Ostateczna realizacja działań – spektakl teatralny, jest zwieńczeniem całego cyklu warsztatów:

•    ruchowych – zajęć z zakresu sztuki mimu i pantomimy z elementami teatru dramatycznego (praca  nad słowem, dykcją, interpretacją tekstów). Prowadzone są na nich ćwiczenia partnerskie i grupowe, a także różnego rodzaju zajęcia fizyczne rozwijające sfery ruchową i psychiczną. Budujemy etiudy aktorskie (w oparciu o tematykę zajęć). Młodzież wspólnie z pedagogiem poszukuje właściwych środków wyrazu do przekazania zaplanowanych przez siebie treści tak, by w oparciu o nie przystąpić do budowy scenariusza teatralnego. Zajęcia te skupiają się jednocześnie na nauce podstaw sztuki mimu i pantomimy – ich charakterystycznych elementów, takich jak: tok, identyfikacja, kontrapunkt, krok pantomimiczny itd., których opanowanie stanowi bazę do ostatecznie tworzonego spektaklu;

•    z psychologiem – poruszane na nich problemy dotyczą nie tylko szeroko rozumianych uzależnień, ale także zagadnień traktujących o: wolności i godności człowieka, poczuciu własnej wartości, samoocenie, odnajdywaniu się we współczesnym świecie i społeczeństwie oraz radzeniu sobie z trudnościami. Zajęcia te to bardzo dobry trening osobowościowy, przygotowujący młodzież do sprawnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie;

•    zajęć animacyjnych – podejmowane na nich zagadnienia oscylują wokół zagadnień takich jak: człowieczeństwo czy szeroko rozumiane zniewolenia. Zajęcia te prowadzane są w oparciu o teksty literackie oraz wyświetlane filmy. Podążając za pytaniem postawionym przez E. Fromma „Mieć czy być”?-  zastanawiamy się nad kondycją współczesnego człowieka i nas samych. Kreujemy bohaterów naszego spektaklu – tworzymy scenariusz teatralny, scenografię i kostiumy. Zajmujemy się też indywidualną pracą nad rolą;

•    z zakresu edukacji teatralnej – blok zajęć, o który została poszerzona druga edycja naszego projektu. Warsztaty te wprowadzają młodzież w świat konwencji teatralnych oraz sztuki mimu i pantomimy – ich bogatej historii ze szczególnym uwzględnieniem tradycji rodzimej – mimu zbiorowego H. Tomaszewskiego, z którą to uczestnicy projektu stykają się na zajęciach ruchowych. Edukacja teatralna ma na celu aktywne i świadome uczestnictwo w świecie kultury, dlatego też w jej ramach organizowane są regularne wyjścia na spektakle teatralne oraz różnego rodzaju wykłady, czytania sztuk, prezentacje prac itp.Partnerzy projektu: