Obywatelskie Karłowice

Projekt Fundacji Teatr Nie-Taki jest skierowany do mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice. Jego celem jest zaangażowanie obywateli w działania na rzecz lokalnej wspólnoty oraz rozwijanie ich kompetencji partycypacyjnych.

W ramach projektu:

  • wydawać będziemy wspólnie z mieszkańcami lokalną gazetę „Kurier Karłowicki”.
  • przeprowadzimy cykl 7 warsztatowych spotkań obywatelskich, które zaktywizują mieszkańców do kształtowania swojego otoczenia i dadzą im narzędzia i wiedzę w zakresie działań obywatelskich.

Strona projektu: http://kurier-karlowicki.pl/


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO