Teatralne podwórko na Karłowicach

„Teatralne podwórko na Karłowicach” to projekt teatralno-społeczny skierowany do mieszkańców placu Piłsudskiego znajdującego się na wrocławskim osiedlu Karłowice. Realizowany jest przez Fundację w ramach Laboratorium Teatru Niezależnego ESK Wrocław 2016. Poprzez spektakle, warsztaty i spotkania z uczestnikami z różnych grup wiekowych ma animować, integrować i umacniać lokalną społeczność, włączając mieszkańców peryferyjnego osiedla Wrocławia do uczestnictwa w życiu artystycznym oraz świadomego i zaangażowanego tworzenia kultury. Projekt jest nastawiony również na stymulowanie rozwoju wrocławskich twórców teatru niezależnego, którzy będą zrealizować na podwórku swoje pomysły artystyczne i wchodzić w głęboką interakcję społeczną z odbiorcami.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej o całym projekcie na blogu.

 

Podkategorie